ZAJEDNO DO AUTORA FOTOGRAFIJA


 

S obzirom da nije bilo prilike da se saznaju imena autora fotografija, i na taj način isti potpišu, molimo da se jave svi oni koji mogu da pomognu u tom smislu, a prevashodno sami autori.

Zahvaljujemo

RIO SR.CE administrat.
rio@plavosrce.com

.