logo

 
 

 

FONDACIJA
 
OPŠTINE
GRADOVI
OKRUZI
REGION
OBLASTI
KOMENTARI
FORUM
O NAMA
RIO SR.CE
NOVOSTI
LINKOVI
 
UNIVERZITET
GLAS CENTRA
N.A.C.R.T.U.
LICNO
 
INVESTIRANJE
ŠTAMPANJE
KONTAKT
 
FOTO PANORAMA
VAŠE INICIJATIVE
PLAVO SRCE nastavak
POČETNA
 
0381 063 241 439
rio@plavosrce.com
URBANA PERSPEKTIVA KRALJEVO 87
STRATIGRA
ARHIVA

 

 

 

USLOVI KORISCENJA
SAJTA

 ©copyright 2009-2010

www.plavosrce.com

 

plan

NE POSTOJI KOD NAS
PROJEKT NITI POSTOJEĆA
MATERIJALNA FORMA
KOJA BI SLALA I NAMA I SVETU
BOLJU, TRAJNIJU, POZITIVNIJU, A
JEDNOSTAVNU, SVIMA RAZUMLJIVU
PORUKU OD OVDE PREDLOŽENOG
KONCEPTA «PLAVO SRCE»,
NITI POSTOJI PROJEKT NI DRUGA
MATERIJALNA FORMA KOJA MOŽE
DA NAM DOVEDE VIŠE
STRANIH TURISTA
I PRUŽI VIŠE POZITIVNE
RAZVOJNE ENERGIJE
OTKRIVENO JE PLAVO SRCE SRBIJE
"OŽIVIMO" GA ZAJEDNO!

nastavak

Idejni projekt «PLAVO SRCE» /videti PDF fajl/ želi da pokuša da ima takvu misiju, da još više «oživi» i duhovno i materijalno ovaj prostor na kome živimo, da u nama ponovo probudi sakrivene pozitivne vibracije, da nam vrati nadu u moguće bolje na ovim prostorima, da nam da motivaciju i radost življenja.
Da li biste se lepo osećali da kažete da živite u «Srcu», pa makar to bila i puka imaginacija, samo ime, da li bi vam se lice nasmejalo kada bi vas u inostranstvu ljudi poistovetili sa «Plavim Srcem» na odgovor da dolazite iz Srbije ili da li biste se radovali kada bi mnogi turisti tu dolazili....

IDEJNI PROJEKT » PLAVO SRCE»

U priloženoj mapi /videti PDF fajl/ je dat vizuelni prikaz idejnog koncepta, ali i dovoljan tekstualni opis.
Postoje razni modaliteti materijalizovanja ove ideje. Medjutim, s obzirom da se zaista radi o ogromnoj / prostorno / pejzažno - skulpturalnoj umetničkojkompoziciji / sa bezbroj mogućih sadržajnih varijacija na temu /, pored gradova i opština koji su direktno ili indirektno pokriveni ovom idejom, ovde se očekuje učešće građanstva, donatora, ali i mnogih međunarodnih organizacija koje podrzavaju sličneprojekte, uključujuci i pojedine strane države koje nam žele dobro i koje se raduju našem napretku.

U tom smislu razmišlja se o osnivanju Fondacije koja bi bila nosilac celog projekta.

Naravno aktivna uloga države je ne samo nezaobilazna, nego i vise nego potrebna i poželjna, ako ne u organizaciono finansijskom, a ono bar u pravno-statusnom smislu, jer ovaj projekt će sutra biti najbolja, najtrajnija, najlepša i najemotivnija, a najednostavnijim - univerzalnim i u celom svetu razumljivim jezikom rečena marketinška poruka o nama i verujem novi imidž koji ćemo na taj način graditi.

REALIZACIJA PROJEKTA
S obzirom da je ukupni obim idejnog projekta negde oko 250 km, i da zahteva značajna ulaganja, /ali daleko manja nego bilo koji iole značajniji kapitalni projekt/ moglo bi se početi  sa faznom realizacijom, korak po korak, od osnovne i najjeftinije postavke /prve faze//sa kasnijom nadgradnjom kako u fizičkom tako i u sadržajnom smislu/ a ona podrazumeva :

izgradnja osnovne infrastrukture tj.
-pešačke staze duž oboda celog projekta u širini 2 metra.
-travnate staze duž oboda celog projekta u širini 1.5 metara sa unutrašnje i 2.5 metara sa spoljasnje strane
- niže ograde od oblica duž oboda, sa unutrašnje strane, a posle travnate staze.
-sađenje aleje topola / ili četinara/ na pravilnom odstojanju duž oboda, sa spoljne strane, a na kraju  šire travnate površine.
-sađenje bogatih koloritnih cvetnih žbunova sa spoljne strane celom dužinom staze.

Tako bismo dobili opipljive obrise idejne forme «Srca», /koja bi mogla da se vidi sa visine/, divnu i najdužu pešačku i biciklističku stazu, zelenu travnatu površinu, aleju drveća i panoramski pogled na plodne pejzaže Šumadije i Pomoravlja

nazad

PRIJATELJI SAJTA

logo rantec
logo milord
novosredjeni
regioni