logo

 
 

 

VILE SUMADIJE
 
OPŠTINE
GRADOVI
OKRUZI
REGION
OBLASTI
KOMENTARI
FORUM
O NAMA
RIO SR.CE
FONDACIJA
LINKOVI
UNIVERZITET
GLAS CENTRA
N.A.C.R.T.U.
LICNO
 
INVESTIRANJE
ŠTAMPANJE
KONTAKT
 
FOTO PANORAMA
VAŠE INICIJATIVE
 
POČETNA
 
0381 063 241 439
rio@plavosrce.com
URBANA PERSPEKTIVA KRALJEVO 87
STRATIGRA
ARHIVA

 

 

 

KULTURA SR.CA
BIBLIOTEKE
MEDIJI

 

 

 

 

 

 

 

USLOVI KORISCENJA
SAJTA

 ©copyright 2009-2013

www.plavosrce.com

IDEJNI PROJEKT

PLAVO SRCE

Projekt Plavo Srce je jedna umetnička, populistička tvorevina i kao takav traži maštu šireg auditorijuma. Delo ima formu velikog umetničkog projekta /sa aspekta prostora ali i sadržaja/ gde se pokušava da se igrom sa reljefnim elementima dođe do određenih prepoznatljivih oblika-formi koje asociraju na određene pojavne ili emotivne projekcije. A ti reljefni elementi, ta prirodom oblikovana tvorevina nije ništa drugo nego okvir srednje-moravlja ovaplođen u tokovima moravskih reka, one sa zapadne strane tj. Zapadne Morave i one sa istočne tj.Velike Morave, kao i njihovih pritoka, reke Dičine i reke Lepenice .Ostalo je delo ljudsko. Bujna masta, oko radoznalo i laka ruka dovršili su ono što priroda nagovesti ali ne htede ili ne stiže sama. Blagim lukom od Dičine preko Takova do izvora Lepenice i Kragujevca grada uobliči se i levo krilo i cela forma srca plavog.
Idejni Projekt, ako se pravilno perceptuje, može imati /i svakako ima/ i nacionalni karakter, upravo zbog simbolike koju u sebi nosi, i to po više osnova: prvo kao određena fizička katergorija koja i u bukvalnom smislu daje obrise centra zemlje-znaci kao središna tačka naše zemlje. Zatim može imati i metaforički značaj koji u sebi nosi taj najemotivniji naboj koji se srcu pripisuje, a koji je upravo tu doživljen. Boja plava u nazivu i opisu treba da simbolizuje Moravu odnosno metaforički "moravsko more" sa obodima tokova Velike i Zapadne Morave čiji odsjaji prelivaju ovu reljefnu formu.
Ujedno plava boja nosi i najplemenitije simbolično značenje koje karakteriše stare evropske tradicije, ali i njihove nove vizije, i nas u njima.
U profanom smislu, projekt kao takav može biti izuzetan privredni lajtmotiv kako u okviru nacionalnog tako i kao turistički kuriozitet nacionalno prepoznatljivog u širem, internacionalnom okruženju.
Projekt shodno rečenom ima najviše simbolički značaj, ali isto tako jednu izuzetno nadahnutu motivacionu snagu koja stvara dobre duhovne osnove i pozitivne vibracije, /šalje Plavo Srce nama i svetu!/, jednu novu energiju optimizma i vere a to je ovde i najpotrebnije.

Idejni tvorac projekta:Milorad Miško LJubičić

zapo

ZAPADNO POMORAVLJE
DANAS I SUTRA

izdavac Zapis jan.1995.
Knjiga koja je inicirala pitanje regionalizama i ravnomernog regionalnog razvoja i koja je bila i jeste inspiracija za mnoge politicke platforme i karijere
Najvazniji inicirani projekti:
Analiza regionalne disharmonije
Pojava nacional-kolonijalizma
Vizije i strategije razvoja
Ministarstvo razvnomernog regionalnog .razvoja
Dom svih Srba sveta


plan
OTKRIVENO JE PLAVO SRCE SRBIJE
"OŽIVIMO" GA ZAJEDNO!


АЕRODROM
" MORAVA "
U LAĐEVCIMA


IDEJNA KONCEPCIJA - VELIKO IME BUDUĆE VAŽNE VAZDUŠNE LUKE ZA RAZVOJ TURIZMA, POLJOPRIVREDE I INDUSTRIJE OBLASTI
I ČVRŠĆE I ČEŠĆE VEZE SA DIJASPOROM

KRAJNJE JE VREME DA
SE OŽIVOTVORI IDEJA CIVILNOG AERODROMA U LAĐEVCIMA

"MORAVA" POLECE

 

 

 

 


Idejna oblast Srbija-Centar je najveća turistička destinacija Srbije, područje poten- cijalno jakih privrednih i urbanih centara, prebiv alište gotovo četvrtine populacije Srbije /bez KiM/ i zavičaj velikog broja građana na priv- remenom radu u inostr anstvu.
Aerodrom Lađevci je najbolji lokacijski prost- tor iz aspekta svih op- ština i gradova Oblasti. On je ne samo na fizički i geografski najboljoj lokaciji /dolina Zapadne Morave, pored puta i budućeg autokoridora, pored železničke pruge i pored reke Zapadne Morave - budućeg reč- nog koridora/, već je i u fizićkom smislu na prib- ližno podjednakoj udalj enosti od krajnjih tača- ka Oblasti,  tj 'obodnih' gradova....../PDF/

I neka mu ime bude slavno /kao sto su slavni i ovi krajevi/ «MORAVA».

UMESTO DA SVAKO VUČE NA SVOJU STRANU /I NIŠTA NE DOBIJE/ KAO DO SADA, BUDIMO PRAGMATIČNI I POJAČAJMO AKCIJU OKO OŽIVOTVORENJA OVOG AERODROMA,

KOJI ZNAČI

NOVI ŽIVOT SREDNJOJ
I JUGOZAPADNOJ SRBIJI.    

 opširnije... 

Razvojna inicijativa
N.A.C.R.T.U. Srbije

Potreba mobilizacije celog nacionalnog korpusa oko lociranja novog glavnog grada. Stati na novu crtu koja ce voditi ka boljem društvenom, harmoničnijem sveopštem efikasnom i progresivno-dinamičnom razvoju svih delova i naše zemlje u celini.
Regionalni dogovor

oko ovde iskazane
razvojne inicijative, odnosno
N
ovog
Administrativnog
C
entra
Regionalne
Teritorijalno
Uređene
Srbije.

/N.A.C.R.T.U.Srbije/

opširnije

TRI ZLATNA ZAKONA

 

Tema za razmisljanje - ZASTO JE SRBIJA SLABO RAZVIJENA ZEMLJA

PRIRODNI I ANTROPOGENI POTENCIJALI
SREDNJE I JUGOZAPADNE SRBIJE
/OBLASTI SRBIJA CENTAR/

Oblast SRBIJA-CENTAR
/srednja i jugozapadna Srbija/ je područje sa izuzetnim prirodnim i antropogenim potencijalom koje maksimalno treba mobilisati u funkciji razvoja pre svega turizma, a zatim poljoprivrede, saobraćaja…..

PRIRODNI POTENCIJALI

1.geomorfološki motivi
planine , paleovulkanske kupe , pećine , klisure: ibarska, ovčarsko-kablarska,
kanjon reke Uvac ....
2.hidrografski motivi
kontinuirano podneblje, termomineralne vode, reke i jezera...
Vrnjacka Banja,...


OBLAST SRBIJA CENTAR, A POSEBNO ZAPADNO-POMORASKA DOLINA IMA TOLIKO BANJSKIH I TERMALNIH LOKALITETA DA ZAISTA MOŽE DA SE ZOVE OBLAST BANJA  I DA SAMO OD BANJSKOG TURIZMA ŽIVI, NARAVNO AKO BI SE SVAKA OD NJIH UREDILA PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA

 

3.biografski motivi
biljni i zivotinjski svet :  u kanjonu reke Uvac zivi beloglavi sup..........

TARA I KOPAONIK SU
NACIONALNI PARKOVI SRBIJE

GOLIJA  JE NACIONALNI PARK PRIRODE I REZERVAT BIOSFERE UNESKO-a

KANJON REKE UVAC – SPECIJALNI REZERVAT PRIRODE

 


ANTROPOGENI POTENCIJALI


1.Spomenici kulture
Žiča, Studenica, Sopoćani, ....

MANASTIRI  STUDENICA,
ĐURĐEVI STUPOVI
I SOPOĆANI
SA SREDNJEVEKOVNIM
GRADOM RAS-om SU POD
ZAŠTITOM UNESKO-a

2.Etnografske vrednosti
karakterise bogatstvo narodnih običaja, nošnji, pesama i igara, ...
3.Gradska naselja  su značajne privredne i kulturološke destinacije a najznačajniji centri su  Jagodina, Kruševac, Kraljevo, Čačak, Kragujevac, Novi Pazar, Užice, ....
4. Seoska naselja ambijentalni /kod nas jos uvek polufolklorni, pastoralni/ potencijali ali ..........
5.Ambijentalne celine Gruža, Župa. Levač, Oplenac, Mokra Gora,..

opširnije

Decentralizacija i Regionalizacija
podrazumevaju demokratsko pravo da

"GLAS CENTRA"
može da se sluša, gleda i čita u celoj zemlji Srbiji